Rolando Giovannini


partecipazione alla biennale di Venezia opera di R. Giovannini opera di R. Giovannini Neon Light and Ceramics: opera di R. Giovannini opera di R. Giovannini Intorno ai Sumeri di R. Giovannini opera di R. Giovannini opera di R. Giovannini

Curriculum

Rolando Giovannini diplomirao je geologiju i također primio diplomu na Akademiji likovnih umjetnosti u Bologni. Profesor je na Akademiji likovnih umjetnosti Verona i bivši principal na Državnom umjetničkom institutu za keramiku i keramički dizajn “Gaetano Ballardini” u Faenzi (Istituto Statale d’Arte per la Ceramica “Gaetano Ballardini” Liceo Artistico per il Design Ceramico) 1986-2012. Autor je knjiga o keramici i osnivač Pokreta NeoCeramica u 2007. Giovannini se bavi istraživanjem keramike i neona. Njegova djela su izložena u Muzeju Victorije i Alberta u Londonu i na Shin-Kobe stanici podzemne željeznice u Kobeu. Bio je pozvan na 54th International Art Exhibition of the Biennale of Venice (2011, kurator Vittorio Sgarbi), BLA, u Milanu (2013, kurator Alessandro Mendini, u sekciji “Mano e Terracotta” kurator Maria Christina Hamel), Arte Ceramica oggi in Italia, Villa Necchi Campiglio, Milano (2013, kurator Jean Blanchaert), Design Capillare, Milano (2014, kurator Alessandro Mendini i Alessandro Guerriero) te Sharing Design, Fabbrica del Vapore, Milano (2014, kurator Maria Christina Hamel). Nedavno je sudjelovao na događanjima i konferencijama u Kini (Foshan, Shanghai, Zibo, Fuping), Turskoj (Izmir) i SAD-u (Milwaukee). Član je udruženja NCECA (National Council on Education for the Ceramic Arts, USA), MI.MA (Milano Makers) i IGIIC (Italian Group International Institute for Conservation), od 2013.